loading...

Stemra

Muziek, wie houdt er niet van? In een winkel, café of restaurant creëert goede muziek een prettige sfeer voor klant en medewerker. Maar de muziek waar u van geniet is er niet zomaar. Aan tekst en compositie gaat intensief werk vooraf. Logisch dus om muziekauteurs de vergoeding te geven die ze verdienen.

Muziek is van onschatbare waarde. Kunt u zich bijvoorbeeld een gezellige kroeg voorstellen zonder muziek? Onderzoek wijst uit dat de juiste muziekkeuze de omzet verhoogt. Klanten vinden muziek gezellig, blijven langer hangen en keren de volgende keer graag terug. Door het soort muziek kunnen winkeliers de verkoop van bepaalde producten zelfs stimuleren. Met Franse chansons in de supermarkt zijn de Franse wijnen plots extra in trek. Bovendien lopen medewerkers een stapje harder met muziek. De “arbeidsvitaminen” doen hun werk.

Muziek is het werk van tekstdichters en componisten. Op hun teksten en composities rust muziekauteursrecht. Daardoor hebben deze muziekauteurs het alleenrecht hun werk te exploiteren, ofwel geld te verdienen aan hun werk.
Toestemming en vergoeding voor muziekgebruik
Een compositie of tekst is het geestelijk eigendom van de maker. De Auteurswet bepaalt dat u eerst zijn toestemming moet hebben om de muziek te gebruiken. Net zoals u bijvoorbeeld toestemming vraagt om iemands auto te lenen. Na toestemming mag u de muziek in het openbaar draaien, via een omroep uitzenden of op cd vastleggen. En zoals u ook energiekosten betaalt, betaalt u voor muziekgebruik een gepaste vergoeding aan de muziekauteur.

Gebruikt u graag muziek in uw winkel of restaurant? Wilt u iemands compositie op cd zetten of laten horen op uw website? Dan is het een heel karwei om daarvoor bij de verschillende individuele muziekauteurs toestemming te vragen en een betaling te regelen. Gelukkig kunt u deze toestemming via één instantie regelen: Buma/Stemra. Wij exploiteren de rechten van ruim 17.000 Nederlandse muziekauteurs en -uitgevers. Ook wanneer u buitenlandse muziek gebruikt, kunt u via ons de vergoedingen regelen.
Buma/Stemra incasseert en verdeelt vergoedingen
Buma/Stemra incasseert vergoedingen bij muziekgebruikers en verdeelt ze over de muziekauteurs die lid zijn. Een ingewikkeld proces als u bedenkt dat er tienduizenden muziekgebruikers zijn en twee miljoen aangemelde muziekcreaties. Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken, sluiten we onder meer contracten af met overkoepelende organisaties van muziekgebruikers en soms met individuele gebruikers. Het geld dat we van hen ontvangen, verdelen we op basis van het soort gebruik over de muziekauteurs van wie creaties gebruikt zijn.

Om muziek te mogen gebruiken is soms meer nodig dan betaling via Buma/Stemra. Wij exploiteren namelijk alleen de rechten van muziekauteurs en -uitgevers. Maar er zijn ook anderen die rechten ontlenen aan muziekwerk. Denk aan uitvoerende artiesten, zoals zangers en bands, die de muziek hebben vertolkt. Of platenmaatschappijen die de cd’s hebben geproduceerd. En soms is er sprake van rechten op tv- en filmbeelden, bijvoorbeeld op dvd’s.

Via de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) betaalt u een vergoeding aan de uitvoerend kunstenaar(s) en de platenproducenten. Via Stichting VIDEMA doet u dit voor rechten op tv- en filmbeelden. Vul voor meer informatie over betalen voor muziekgebruik het contactformulier in.

Mag er kosteloos muziek worden gespeeld op een bedrijfsfeestje? Is het kopiëren van cd’s per definitie verboden? En zijn korte muziekfragmenten gratis? Een korte uitleg over wat de Auteurswet hierop antwoordt.

De Auteurswet kent muziekauteurs twee soorten rechten toe. Zij hebben het recht om hun werk openbaar te maken en om het te verveelvoudigen.
Openbaar maken
Openbaar maken is een werk “ter beschikking stellen aan het publiek”. Dat is meer dan alleen muziek laten horen. Het gaat bijvoorbeeld niet om een cd die u thuis opzet, maar bijvoorbeeld wel om liveoptredens, muziek in cafés of uitzendingen via radio, tv of internet.
Verveelvoudigen
Verveelvoudigen is kopieën maken. Een platenmaatschappij zet bijvoorbeeld muziek op cd of dvd. Ook een bewerking is een vorm van verveelvoudiging, zoals een vertaling van een songtekst of een arrangement van een compositie.

Als u andermans muziekwerk openbaar maakt of verveelvoudigt, bent u een vergoeding verschuldigd aan de muziekauteur. Wanneer de muziekauteur is aangesloten bij Buma/Stemra betaalt u deze vergoeding aan ons.
Betalen aan Buma, Stemra of beide
Buma/Stemra hanteert het onderscheid in openbaarmaking en verveelvoudiging van muziek. U betaalt een vergoeding aan Stemra als u muziek verveelvoudigt. U betaalt een vergoeding aan Buma als u muziek openbaar maakt. In sommige gevallen betaalt u zowel aan Buma als aan Stemra. Bijvoorbeeld als u muziek uitzendt via radio of tv. Of wanneer u muziek aanbiedt via internet. Dan is er namelijk sprake van openbaarmaking en verveelvoudiging. Zo maken aanbieders van muzieksites muziek openbaar door het op internet te zetten en ze verveelvoudigen het door middel van digitale muziekbestanden.

U hoeft niet altijd te betalen voor muziekgebruik. Thuis, tijdens een feestje of familiebijeenkomst, mag u alle muziek draaien of spelen die u wilt. U mag ook gerust voor eigen gebruik een cd of dvd maken. Toestemming vragen of een vergoeding betalen, is dan niet nodig. Ook als u muziek gebruikt van een componist of tekstschrijver die meer dan 70 jaar dood is, is een vergoeding niet nodig.